's - Hertogenbosch,
23
mei
2017
|
00:00
Europe/Amsterdam

‘Convenant Energiebesparing goede eerste stap’

Essent maakt zich sterk voor betaalbaarheid verduurzaming lagere inkomens

De ondertekening van het Convenant Energiebesparing op 23 mei is een goede eerste stap naar verduurzaming van de gebouwde omgeving. De ambities van Essent gaan echter verder dan de afspraken in het convenant. In de komende jaren wil Essent voorop lopen in energiebesparing en samen met consumenten, bedrijfsleven en overheid de doelen uit het convenant overtreffen. Essent wil dat de betrokken partijen daarbij oog houden voor de betaalbaarheid van energiebesparing voor lagere inkomens.

Patrick Lammers, CEO Essent: 'Bij moederbedrijf innogy is tot op het hoogste niveau de keuze gemaakt om een succes te maken van de energietransitie. De noodzaak en verantwoordelijkheid om op die manier een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de energietransitie wordt breed gevoeld onder de medewerkers van Essent. Voor ons is het Convenant Energiebesparing een extra bevestiging om samen met particuliere en zakelijke consumenten nog meer in te zetten op energiebesparing.'

 

Patrick Lammers, CEO Essent
We geloven sterk in het credo ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Wij willen consumenten bewust maken van de noodzaak van energiebesparing en ze actief ondersteunen en faciliteren bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Dat gaat wat ons betreft verder dan het geven van inzicht en feedback.
Patrick Lammers, CEO Essent
Sander Leenders, directeur Energie+ bij Essent
We geven door het hele land invulling aan verduurzaming en energiebesparende maatregelen. Een sprekend voorbeeld is dat we 100.000 zonnepanelen en zonneboilers plaatsen bij de inwoners van de acht gemeenten die vallen onder Parkstad. Juist met dit soort samenwerkingsverbanden kunnen we ervoor zorgen dat we sneller de gestelde doelen voor energiebesparing realiseren en overtreffen.
Sander Leenders, directeur Energie+ bij Essent

Betaalbaar en bereikbaar

Volgens Essent CEO Lammers is er echter ook een aandachtspunt: ‘De overheid moet ervoor waken dat minder kapitaalkrachtige huishoudens buiten de boot vallen. Essent ziet deze trend en maakt zich daar zorgen over. In haar beleid zal de overheid daarom kritisch moeten kijken naar de huidige subsidiemogelijkheden en deze moeten verruimen. Willen we de energietransitie betaalbaar en bereikbaar houden, dan moet de overheid ervoor zorgen dat álle consumenten kunnen profiteren van energiebesparende maatregelen. Alleen op deze manier maken we van energiebesparing met zijn allen een succes.’