's - Hertogenbosch,
04
januari
2017
|
00:00
Europe/Amsterdam

Essent lid van Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

innogy dochter Essent is per 1 januari 2017 lid van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), het platform voor samenwerking binnen de duurzame energieketen. De vereniging vertegenwoordigt circa 1.000 bedrijven en energiecoöperaties en heeft als doelstelling om voor 2050 een volledig hernieuwbare energievoorziening te realiseren. Essent wil zich met het lidmaatschap nog nadrukkelijker toeleggen op verduurzaming van het energiesysteem.

 

Olof van der Gaag, directeur NVDE
Wij zijn erg blij dat Essent zich heeft aangesloten bij NVDE. Met deze samenwerking kunnen we duurzame energie nog meer mainstream maken, Essent is immers een partij met een grote achterban. Met innogy als moederorganisatie zien we dat Essent definitief een duurzame koers inzet. Mooie voorbeelden zijn de energieproeftuin Energiekoplopers in Heerhugowaard en de langlopende overeenkomst met NS en ProRail voor de levering van groengas. Maar we zijn er nog niet met het verduurzamen van Nederland. Samen met Essent en onze andere leden zullen wij ons hiervoor in het komende jaar nog meer inzetten
Olof van der Gaag, directeur NVDE
Patrick Lammers, CEO Essent
Wij willen koploper zijn op het gebied van duurzame, digitale en decentrale energiediensten. Met onze nieuwe moederorganisatie innogy hebben we vorig jaar echt een andere koers ingezet. De focus van de NVDE sluit perfect aan op onderwerpen waar wij ons hard voor maken. Denk aan energiebesparing, de toekomst van de salderingsregeling en meer strategische onderwerpen zoals de energieagenda en het energieakkoord 2.0. Essent heeft het afgelopen jaar op deze onderwerpen al enkele malen succesvol samengewerkt met NVDE. We zijn ervan overtuigd dat een lidmaatschap van de NVDE ons nog beter in staat stelt om samen met de sector de verduurzaming van het energiesysteem te versnellen.
Patrick Lammers, CEO Essent

Over NVDE

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is dé organisatie van ondernemers in duurzame energie in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt ruim 1000 bedrijven en energiecoöperaties. De organisatie maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie. NVDE legt de basis voor een verdere bundeling van brancheorganisaties en bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie. De organisatie beslaat qua leden de volledige keten: duurzame energie producenten, netbeheerders, leveranciers van stroom, warmte en gas, isolatiebedrijven en bedrijven die duurzame toepassingen en diensten aanbieden zoals energie opslag, elektrisch vervoer en warmtepompen.