's - Hertogenbosch,
15
november
2016
|
00:00
Europe/Amsterdam

Essent steunt ethisch manifest van Schulden naar Kansen

Deze maand heeft innogy dochter Essent het ethisch manifest 'van Schulden naar Kansen' ondertekend. Met de ondertekening onderschrijft Essent de uitgangspunten van de coalitie van schuldeisers voor het terugdringen van betalingsachterstanden. Het manifest is een leidraad voor de omgang met klanten en de verbetering van incassoprocedures.

Voorkomen van betalingsachterstanden

Essent vindt dat het bedrijfsleven een belangrijke rol kan spelen bij het terugdringen van armoede door probleemschulden. “Samen op tijd handelen voorkomt veel ellende,” aldus Marco van Katwijk. "Daarom zetten wij ons als Essent actief in voor een verbetering van incassoprocedures. Ook werken wij intensief samen met andere partijen en gemeenten, zoals in Leeuwarden, om betalingsachterstanden te voorkomen. Maar we kunnen dat niet alleen, soms lopen we als bedrijf aan tegen wet- en regelgeving. Zo worden wij op dit moment door wet- en regelgeving beperkt om mensen met betalingsachterstanden het hele jaar door pro-actief te aanmelden voor hulp. Wat ons betreft zou dat zo snel mogelijk moeten worden opgelost."

Schuldeiserscoalitie

Delta Lloyd Foundation heeft het initiatief genomen om samen met andere schuldeisers aan oplossingen te werken voor het groeiende probleem van betalingsachterstanden en schulden. Die schuldeisers hebben zich verenigd in de landelijke coalitie Van Schulden naar Kansen. Het doel van de coalitie is om van elkaar te leren hoe betalingsachterstanden kunnen worden voorkomen. Of hoe deze efficiënt kunnen worden opgelost. Maar ook om betaalgedrag van klanten te stimuleren.