's - Hertogenbosch,
07
juni
2018
|
13:13
Europe/Amsterdam

Ontwikkeling betaalbare groene waterstof noodzakelijk in energietransitie

Elke dag staan de kranten vol over duurzaamheid en de energietransitie. Hoewel we elke dag keihard werken aan het verduurzamen van onze energievoorziening, is er nog een lange weg te gaan. Een belangrijke uitdaging is hoe we de opgewekte elektriciteit uit duurzame bronnen kunnen opslaan, zodat we dit kunnen gebruiken op momenten dat het niet waait of de zon niet schijnt. Elektriciteit zal de primaire energiedrager blijven. Maar in sommige gevallen kunnen we elektriciteit niet als alternatief voor gas inzetten. Waterstof kan de oplossing zijn voor deze uitdagingen. Daarom heeft innogy/ Essent zich aangesloten bij de waterstofcoalitie, een groep van organisaties die zich inzet voor de verdere ontwikkeling van waterstof.

Congestie voorkomen 

In de komende jaren worden grootschalige windparken op zee ontwikkeld. Tegelijkertijd ligt er ook op land een grote uitdaging om het aanbod van duurzame energie in de vorm van zonneparken en windparken verder te ontwikkelen. De voorgestelde hoeveelheden windenergie en zonne-energie zullen al snel zorgen voor momenten van overaanbod. De inpassing van al deze hernieuwbare elektriciteit – grootschalig en kleinschalig - kan tot regionale of lokale congesties leiden. We moeten voorkomen dat als gevolg van deze problemen de groei van hernieuwbare elektriciteit wordt beperkt.

Kosten verlagen

Waterstof wordt als een belangrijk element in de energietransitie gezien. Het geldt als een robuuste optie die veel productie- en toepassingsmogelijkheden kent. Tegelijkertijd is er nog veel onduidelijkheid over de exacte rol van waterstof. Er lopen veel initiatieven en centrale regie ontbreekt op dit moment. Het opnemen van een heldere visie in het nieuwe Klimaat en Energieakkoord kan helpen waterstof volwassen te maken. Waterstof heeft namelijk schaalgrootte nodig om succesvol te kunnen zijn. De belangrijkste uitdaging is om de kosten van de productie en toepassing van waterstof omlaag te krijgen. De opzet die is gekozen voor het terugdringen van de kosten van ontwikkeling van windparken op zee kan ook helpen om waterstof volwassen te maken.

Bijdrage aan een betaalbare en duurzame energievoorziening

De waterstofcoalitie wil dat de overheid samen met organisaties die actief zijn met waterstof de juiste randvoorwaarden schept. Zo kan schaalgrootte worden bereikt, de kostprijs dalen en wordt innovatie gestimuleerd. innogy ondersteunt daarom verder onderzoek naar de rol van waterstof. Het kan als goed alternatief dienen waar elektriciteit minder efficiënt is of niet mogelijk is. De belangrijkste uitdaging is om de kosten van de productie en toepassing van waterstof omlaag te krijgen. Met het ondertekenen van dit manifest willen wij onze bijdrage leveren in het betaalbaar houden van de overgang naar een duurzame energievoorziening.

Patrick Lammers, country chair innogy Nederland, CEO Essent

 

Lees hier het persbericht over de waterstofcoalitie.