's - Hertogenbosch,
20
oktober
2017
|
00:00
Europe/Amsterdam

Samenwerking nodig om steden leefbaar te houden

Wereldwijd verstedelijken landen in een hoog tempo. Naar verwachting zal in 2050 ruim 70 procent van de wereldbevolking in stedelijke gebieden wonen. In Nederland wonen nu al de meeste mensen in steden of stedelijke agglomeraties. De druk op de stad neemt dus toe en dat roept vragen op over de inrichting van de stad en over slimme oplossingen die de leefbaarheid, bereikbaarheid, bevoorrading, mobiliteit, gezondheid en veiligheid in de stad waarborgen.

Stad van de toekomst

Voor innogy is vooral de vraag interessant hoe we de nagenoeg onverzadigbare vraag naar energie van de steden beantwoorden, zonder de aarde uit te putten. Want in 2050 moet de wereld ook nog eens CO2-neutraal zijn. Patrick Lammers, Country Chair van innogy in Nederland, sprak tijdens een dialoogsessie, i-talk genaamd, met vertegenwoordigers van leidende bedrijven, organisaties en overheden over hoe er in Nederland op een efficiënte en effectieve manier gewerkt kan worden aan de stad van de toekomst.

(tekst gaat verder onder foto)


Uit die sessie kwamen vijf agendapunten om de stad van de toekomst vorm te geven:

  1. Begin bij bewoners
  2. Kijk verder dan technologie
  3. Bestuurders, politiek: doe aan zelfreflectie
  4. Zorg voor goed ruimtelijk beleid
  5. Zoek de samenwerking op

    Deze punten zijn uitgediept in de white paper 'Verstedelijking en de toekomst van leven‘.

Downloads